Dimma som ger ren arbetsmiljö
Genom ett effektivt dimningssystem där mycket finfördelat vatten sprids genom en högtrycksanläggning kan arbetsmiljön inom lantbruket och industrin förbättras. Vattendimman binder damm och partiklar vilket gör luften renare och skapar en friskare inomhusmiljö. Fredrik Nilsson startade Ergo Miljö AB 1995 och har varit med och utvecklat företagets eget dimningssystem.
- Dammet reduceras med uppåt 80 procent med hjälp av våra anläggningar, berättar han.
Från början vände sig Ergo Miljö uteslutande till lantbruket där luften i djurstallar och ladugårdar av naturliga skäl blir mättad med damm. De har levererat sina vattendimningssystem till grisuppfödare, mjölkbönder och andra lantbrukare i hela Norden med gott resultat. För tre år sedan breddade de kundgruppen och började satsa mer mot industrin, där behovet av partikelbindande och dammreducerande åtgärder är mycket stort.
- Vi har monterat våra dimningssystem inom tillverkningsindustrin, sågverk, pappersfabriker och återvinningsbranschen, hittills har alla märkt stora förbättringar och varit nöjda, förklarar Fredrik.
Munstycket som fördelar vattnet via högtryckssystemet kan regleras för bästa resultat. Enkelt uttryckt så blir effekten att med mindre vattendroppar kan desto finare partiklar fångas upp från luften. Resultatet blir att damm och andra oönskade ämnen i arbetsmiljön reduceras kraftigt samt att torra och varma arbetsplatser blir fuktigare och svalare.
- Vattendimman är så fin att man själv inte känner fukten, men däremot effekten när luften blir renare och lättare att andas, säger Fredrik.

Förutom Fredrik arbetar ytterligare fyra personer på Ergo Miljö AB, varav en är delägare, Göran Nilsson. Därtill arbetar en som säljare och två som montörer. Och behovet inom industrin är stort, inte minst eftersom arbetsmiljöreglerna har skärpts genom EU-direktiv vilket leder till att många industrier tvingas åtgärda inomhusmiljön.
- Vi har monterat en hel del provanläggningar för att visa på effekten och de allra flesta går vidare och investerar i ett komplett dimningssystem när de märker förbättringarna, berättar Fredrik.
Systemet monteras på plats och funktionsgaranti lämnas alltid av Ergo Miljö. Än så länge har inga reklamationer inkommit och Fredrik spår ett behov av att nyanställa.
- Vi har bara nosat på industrimarknaden, här finns det mycket att göra framöver, avslutar han.

Ergomiljö AB

Bransch:
Miljöteknik

Telefon: 044-700 02
Fax: 044-700 70


Email:
info@ergomiljo.se

Hemsida:
www.ergomiljo.se

Adress:
Ergomiljö AB
Bockebäckvägen 87
29173 Önnestad
5 senaste företagen